'Kepelse Meule' krijgt subsidie van provincie Print
Geschreven door S. van Daal   
maandag, 25 augustus 2008 20:26

19 augustus werd door Gedeputeerde Staten besloten dat de molen op de Galgenberg, nabij de Kapel in 't Zand, te Roermond in aanmerking komt voor een subsidie van €25.000,-- ten behoeve van de restauratie. Ook de gemeente Roermond en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten kenden een subsidie toe voor het behoud van de molen. De molen, waarvan van buiten slechts de romp resteert, is de enig overgebleven molen van Roermond. De binnen aanwezige elektrische graanmaalderij wordt gezien als industrieel-archeologisch relict van grote betekenis.

 

Kepelse Meule

 

Historie van de 'Kepelse Meule'

De molen van het type grondzeiler werd in 1882 in gebruik genomen. Molenaar Leonard Janssen liet de molen bouwen op de Galgenberg als opvolger van zijn oude molen die op de grens van Roermond en Maasniel stond en die in 1880 afbrandde.

Enige tijd later werd de molen enkele meters verhoogd waardoor de tegenwoordig nog zichtbare, eigenaardige vorm ontstond. Deze ingreep was noodzakelijk omdat door nieuwbouw in de directe omgeving van de molen de windvang verslechterd was. De wieken met houten as en en houten roeden werden vervangen door exemplaren met onderdelen van ijzer. Wel kon de oude kap werden hergebruikt, maar door de verhoging van de romp was het noodzakelijk de grond rond de molen op te hogen. Zodoende werd de grondzeiler een beltmolen. De belt werd in de jaren '60 weer afgegraven.

Omdat er bij windstilte niet gemalen kon worden, werd de molen begin twintigste eeuw voorzien van een stoommachine, die werd opgesteld in een nieuw gebouwd pakhuis aan de voet van de molen. Vanaf 1931 werd de maalinstallatie elektrisch aangedreven. Deze installatie werd onder in de molenromp opgesteld. De door de omringende bebouwing ontstane geringe windvang waren de wieken overbodig geworden en daar deze bovendien in slechte staat verkeerden, werden deze verwijderd. Boven in de romp werden houten graansilo's gebouwd. In het begin van de jaren '50 werden de maalstenen en een deel van de maalstoel verwijderd en vervangen door een elektrische hamermolen. Tot circa 1985 bleef de maalderij in gebruik om graan te malen, daarna werd er nog slecht graan gezuiverd, gemengd en opgeslagen. In 1996 werd de molen op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. 10 juli 2007 besloot het college van Burgemeester en Wethouders om conserverende maatregelen uit te laten voeren aan de molen en onderzoek te doen naar mogelijke herbestemmingen.

 De Stichting 'Kepelse Meule' zet zich in voor het behoud van de molen. Er wordt naar gestreefd om de molen een educatieve en toeristische functie te geven, vooral omdat deze gelegen is in de nabijheid van belangrijke cultuur-historische objecten als de Kapel in 't Zand, het Kruiswegpark en het oude Kerkhof.

 

Laatst aangepast ( dinsdag, 07 april 2009 20:38 )