Hoofdmenu

Random image

228724808_5_lzbJ.jpg.jpg
Renovatie St.-Pancratiuskerk Heerlen nadert voltooiing PDF Print E-mail
Geschreven door S. van Daal   
zaterdag, 12 december 2009 16:21

De renovatie en revitalisering van de St.-Pancratiuskerk in Heerlen, een ontwerp van de samenwerkende architecten Ir.P.A.M. Mertens en Wil M. Ummels, is bijna klaar. De kerk en crypte zijn geschilderd. Hierbij is een nieuw kleurenpalet gehanteerd die de architectuur van het kerkgebouw moet accentueren maar niet overstemmen. Ook de door architect F. Peutz na een granaatinslag herstelde noordelijke zijbeuk met in het zicht gelaten Kunradersteen is met de kerk meegeschilderd. Er is dus afgezien van het slechts schoonmaken van het natuurstenen muurwerk. De beschildering van de koepelgewelven in de transeptarmen, gemaakt door Charles Eyck zijn schoongemaakt en gerestaureerd. 

 

 

Een opvallende wijziging is het opsplitsen van de voormalige dagkapel ten zuiden van het priesterkoor in een Sacramentskapel en een bergruimte. Deze aanbouw die naar ontwerp van F. Peutz rond 1960 werd gerealiseerd functioneerde door de hoge trap en dus beperkte toegankelijkheid slecht als dagkapel. Doordeweekse missen zullen voortaan plaatsvinden in de crypte. Door de grote open boogopeningen die Peutz aanbracht kreeg het priesterkoor een ruimtelijk lege indruk, de ruimte vloeide als het ware naar links en naar rechts weg. Om dit effect te corrigeren, zijn wanden in deze bogen geplaatst zonder deze daarmee geheel teniet te doen. De ingreep van Peutz is immers onderdeel van de bouwgeschiedenis van de kerk. De gebrandschilderde ramen die zich in deze dwarsarm bevonden en die niet meer zichtbaar zouden zijn na het aanbrengen van de Sacramentskapel, zijn herplaatst in de lichtbeuk van het transept.


De zijbeuken krijgen de functie van devotiegalerijen en krijgen een belangrijkere rol in de circulatie door de kerk. De banken zijn daar en in de transeptarmen verwijderd. Deze zitplaatsen hadden bijna geen zicht op het priesterkoor en het aantal zitplaatsen is tegenwoordig niet vaak meer nodig. Bij gelegenheden waarbij wel meer zitplaatsen gewenst zijn, kunnen losse stoelen worden geplaatst. Door deze ingreep krijgt de kerk een minder volle indruk.

 

Getracht wordt de inventaris meer tot zijn recht te laten komen, vanuit zichzelf maar ook door de opstelling. Diverse stukken zijn gerestaureerd. De nieuwe verlichting die bepaalde onderdelen uitlicht, werkt hieraan mee. De hanglampen die in twee rijen in het schip hingen, keren niet meer terug. De kroonluchter in het schip, nu opgehangen in de gordelboog die de twee traveeën van het schip scheidt, komt zo meer tot zijn recht.

 

Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de restauratie van de sjabloonschilderingen in de benedenzone van de apsis. Door deze wandschildering op te halen, krijgt het priesterkoor een achterwand en worden de losse elementen die achter het altaar zijn opgesteld, meer met elkaar verbonden. Ook heft de schildering de grote axialiteit van de kerk enigszins op. De vlonders waarop de kerkbanken worden teruggeplaatst zijn gebeitst en de beelden van Maria, Johannes de Evangelist en het H.Hart van Jezus staan op hun nieuwe plaats in de vieringtoren. Het Christusbeeld is bij het betreden van de kerk al zichtbaar en past door zijn kleur harmonieus in zijn nieuwe omgeving. De opstelling van het beeld, dat tot kortgeleden nog in de St.-Theresiakapel op de Putgraaf in Heerlen stond, op de huidige plaats doet denken aan het dertiende eeuwse beeld van de verrezen Christus in de vieringkoepel van de Roermondse Munsterkerk.
De gepolychromeerde beelden van Johannes en Maria in neogotische stijl flankeerden het oorspronkelijke triomfkruis en stonden op consoles in de triomfboog op een hoge positie. Het kruis is al eerder uit de kerk verdwenen en de beelden waren in de nis achterin de noordelijke zijbeuk opgesteld. Het corpus zal aan een nieuw kruis worden bevestigd en een plaats krijgen in de apsis. Omdat het een neogotisch corpus betreft, past dit beter bij de achterwand van de apsis. Het veel oudere corpus dat in de apsis stond is nu in de noordelijke zijbeuk geplaatst en heeft een meer devotionele functie gekregen.  

 

Maria_in_vieringtoren


De kroonluchter in het priesterkoor heeft een nieuwe ophanging gekregen. Deze is lichter van constructie en minder massief. Technisch gezien was het niet meer nodig een dergelijke zware ophanging toe te passen. Hierdoor komen het priesterkoor met de ramen van Nicolas en de kroon zelf beter tot hun recht.

 

Laatst aangepast ( zondag, 07 februari 2010 17:18 )
 
 
Banner