Hoofdmenu

Random image

357555980_5_5hvh.jpg.jpg
Barbara, patrones van de mijnwerkers PDF Print E-mail
Geschreven door S. van Daal   
vrijdag, 18 april 2008 12:36

St. Barbara is de patrones van de mijnwerkers. Bijna vanzelfsprekend is het dan ook dat haar beeltenis in de katholieke mijnstreek ook her en der is terug te vinden in de openbare ruimte. De meeste kerken in Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek beschikken uiteraard over een beeltenis van deze martelares uit de derde eeuw, maar -hoe paradoxaal- ook het aantal kerken dat aan haar is toegewijd is relatief laag: Brunssum-Treebeek, Landgraaf-Kakert en Geleen-Lindenheuvel (gesloopt in 1996). In Heerlen-Palemig staat nog de St.-Barbarakapel en in Terwinselen staat in de Gedachteniskapel voor de mijnwerkers een Barbarabeeld. In een streek waar inmiddels veel uit het mijnverleden is verdwenen, houden juist objecten als heiligenbeelden van Barbara de herinnering aan de geschiedenis van de streek levend.

 

Kerkrade-Chevremont

Aan de in 1962 opgerichte en uit geprefabriceerde elementen bestaande klokkentoren is een beeld van St. Barbara bevestigd. Aan haar voeten staat een ronde toren en in haar linker hand draagt zij een mijnlamp. Op de console staat de tekst: St. Barbara Patrones Ned. Kath. Mijnwerkersbond afd. Chevremont 1908-1972

 

Brunssum-Treebeek

In een hoekje tussen de St.-Barbarakerk en het klooster, tegen een steunbeer, staat het kalkzandstenen beeld van de patrones van de mijnwerkers. Het beeld van Jean Weerts (1902-1966) uit 1927 stond eerder bij het gezellenhuis Merkelbeek, het Concordiagebouw en bij Publieke Werken. Hier is zij ook als zodanig afgebeeld. Met haar linker hand slaat zij haar mantel om een koempel die aan haar voeten is neergenield. Met haar rechterhand houdt zij haar vaste atribuut vast, de toren waarin zij volgens de legende door haar vader werd opgesloten om haar af te houden van het Christelijke geloof. 

 

Kerkrade-Heilust

Op het omstreeks 2005 opnieuw ingerichte plein voor de kerk van O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand staat een beeld zonder de gebruikelijke toren. Deze is hier vervangen door een mijnschacht. 

 

Thorn

In 1951 werd  het beeld van de patrones van de mijnwerkers in Thorn geplaatst. Het ontwerp van de priester-kunstenaar Jean Adams (1899-1970) werd uitgevoerd bij J. Thissen in Roermond. Barbara's linkerhand rust op de toren en in haar rechterhand houdt zij een palmtak als symbool van haar martelaarschap. Op de sokkel staat de tekst "H.Barbara bescherm onze mijnwerkers".

 

Geleen

Tegenover de ingang van de Staatsmijn Maurits staat in een plantsoen staat een Barbarabeeld van Wim van Hoorn. Het beeld werd bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de mijn opgericht en vervaardigd uit Engelse zandsteen.

 

Eygelshoven

Ten zuiden van de St-Johannes de Doperkerk is een beeld van St. Barbara opgesteld, net als in Nieuwenhagen voorzien van palmtak. In de sokkel is een mijnwerker afgebeeld die ondergronds aan het werk is. Het beeld werd in 1952 geschonken door de directie van de Mijn Laura. Maker was Gène Eggen.

Eygelshoven

 

Voerendaal

Bij de ingang van de mijnwerkerskolonie Laurentiusplein (Jan Stuyt, 1913 en 1921) is dit beeld opgesteld op een sokkel van Kunradersteen. In deze sokkel is in een steen de tekst "H. Barabara bescherm ons" gehouwen. Het beeld werd geplaatst in 1954. Barbara is voorgesteld met toren en palmtak en een mijnwerker aan haar voeten.

 Voerendaal

 

Landgraaf-Nieuwenhagen

In een parkaanleg ten zuiden van de kerk van O.L.Vrouw Hulp der Christenen staat deze ranke gestalte. Als symbool van haar martelaarschap draagt Barbara een palmtak. Het beeld dateert uit 1955 en stond oorspronkelijk in een plantsoen tussen de Beatrixstraat en Irenestraat. Daar was het geplaatst door de R.K. Mijnwerkersbond afdeling Nieuwenhagen.

 Nieuwenhagen

 

Geleen-Lindenheuvel

Het beeld van de H. Barbara, aanvankelijk bedoeld voor de voorgevel van de kerk of in het interieur van de kerk werd uiteindelijk in 1960 geplaatst op het gazon voor de kerk. De architect van de kerk, ir. A.E.Q. van Hezik (1918-2010), vond het werk te groot om het boven de ingang van de kerk te plaatsen. Het werd gemaakt uit chamotte door de glazenier-beeldhouwer Frans Cox (1917-1997) uit Maasniel. ‘Sinte-Berb’ met mijnlamp en toren is bij de sloop van de kerk aan de overzijde van de straat geplaatst en houdt vanaf daar de herinnering aan de korte geschiedenis van de St.-Barbarakerk levend.

 

Kerkrade-Nulland

Dit beeld stond oorspronkelijk op het Maria Gorettiplein, maar werd in 2005 met de renovatie van dit plein overgebracht naar het gazon aan de Oude Schachtstraat, op de plaats waar zich de Domaniale Mijn bevond. In 1960 was er een actie gehouden om een Barbarabeeld te plaatsen. Ontwerper en maker was Jo Ritt. St. Barbara draagt ook hier een mijnlamp. Aan haar voeten de toren, hier uitgevoerd met de drie ramen die zij zou hebben laten maken in de toren waarin zij gevangen werd gehouden als symbool van de H. Drievuldigheid.

 Kerkrade-NullandWijnandsrade

Sinds 1963 staat in een klein plantsoen op de hoek van de Hellebroekerweg en de Stephanusstraat een beeld van Sint Barbara. De kunstenaar Paul Driessen uit Swier was de maker van het beeld. Het monumentje kwam er door toedoen van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en de benodigde gelden werden bij elkaar gesprokkeld met een fancy fair en loterij.

 

Roermond-Maasniel

Op de hoek van de Gebroekerweg en de Esdoornlaan staat een beeld van St. Barbara. Op de sokkel is een mijnwerker afgebeeld, aan het werk in de mijn. Links van hem hangt een mijnlamp. Barbara zelf kijkt beschermend op hem neer en maakt een zegenend gebaar met haar linker hand. In haar rechterhand houdt zij een palmtak. Zij wordt geflankeerd door twee torens. Het beeld is in 1965 vervaardigd door de Heerlense kunstenaar Eugène Quanjel (1897-1998)

 

 

Heerlen-Heksenberg

Aan de voet van de robuuste toren van Boostens St.-Gerardus Majellakerk staat een klein terracottakleurig beeldje van St. Barbara met toren in de hand en een mijnschacht aan haar voeten waar zij beschermend haar mantel omheen slaat. Het werd volgens de tekst op de sokkel geschonken door de koempels van de Oranje Nassau IV in 1967. Hiermee is het een der laatste in het straatbeeld geplaatste Barbarabeelden.

Heerlen-Heksenberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast ( dinsdag, 31 augustus 2010 10:55 )
 
 
Banner