Hoofdmenu

Random image

320283112_5_g7ot.jpg.jpg
St.-Barbarakerk te Geleen-Lindenheuvel PDF Print E-mail
Geschreven door S. van Daal   
vrijdag, 11 april 2008 07:17

Prachtige schepping van architect ir. Van Hezik

St.-Barbarakerk te Geleen; revolutionaire beton-kerk

Wanneer Mgr. Paulussen SMA zondagmiddag a.s. in het St.-Barbararectoraat te Geleen-Lindenheuvel de nieuwe parochiekerk zal hebben ingezegend, zal de tweede betonkerk van Limburg in gebruik worden genomen. Het is een schepping van ir. A.E.Q. van Hezik, hypermodern, gedurfd, ja zelfs revolutionair. Met dit, zijn eerste kerkontwerp, schonk ir. Van Hezik Limburg en Geleen in het bijzonder, een van de mooiste kerken, welke sinds de bevrijding werden gebouwd. Een kerkgebouw dat ondanks de betonmaterie een speels en tegelijk toch sacraal gebouw is geworden, getuigend van een eerlijke inspiratie en gedurfde visie.  

 

Exterieur Barbarakerk (archief Bisdom Roermond)

Gebouw werd opgetrokken uit 373 ton beton en 72 ton staal

Al is de bouw van deze kerk voor rector Vrancken en zijn gelovigen een ware lijdensgeschiedenis geweest, al deze moeiten en zorgen waren het dubbel waard. Want deze St.-Barbarakerk is een unieke kerk geworden, welke reeds direct, toen de schetsplannen openbaar werden, vooral in de bouwwereld grote aandacht heeft getrokken en zal blijven trekken. Het is een soort “vlinderkerk”, waarvan het grondplan volkomen afwijkt van het schema, dat eeuwenlang gehandhaafd bleef. Architect Van Hezik kreeg nochtans een moeilijke opdracht een kerk te ontwerpen voor deze weinig inspirerende omgeving. “Ongeveer 95% der bewoners zijn aangewezen op de mijn of een andere industrie en men is vertrouwd met goede utiliteitsbouw. De architect heeft getracht, door een aparte en gevoelige vormgeving in het materiaal beton, de kerk uit te heffen boven de verschijningsvormen der industriële omgeving.Hier kon hij het niet zoeken in de massa, gezien middelen, praktische behoefte en ontrotseerbare dominant: de machtige rug van Staatsmijn Maurits”, zo schrijft de zeereerw. heer Jos Stassen van Rolduc in het “Katholiek Bouwblad”.

"Originele visie" 

Een stukje goed gevoelde poëzie [met uitgesproken lyrisch accent, te midden van een gewoon en alledaags proza]”, zo noemt prof. Stassen deze Barbarakerk en hij wijst daarbij op de merkwaardige, bij situering en vormgeving van een kerk wel niet vaak meesprekende omstandigheid: de aanwezigheid van twee hoogspanningslijnen, die het gebouw tussen en onder hun “spanning” gevangen houden. Onlangs schreef Marius van Beek in dagblad “De Tijd”:”Ir. Van Hezik heeft een zeer originele visie gehad, toen hij dit gebouw tekende. Hij verbreekt eigenlijk de starheid, waarin de kerkenbouw vastzit”.

Breken met traditie

De vorm van de betonkerk wijkt volledig af van de traditionele kerkenbouw. De naam “Vlinderkerk” heeft het gebouw te danken aan de vorm van het dak. Dit dak wordt aan het voorfront gedragen door dunne kolommen, die vrij staan en aldus een grote galerij vormen. Boven het altaar bevindt zich een kleine ronde toren. In de betonnen wanden zijn niet meer de gebruikelijke vensterramen aangebracht, maar tal van kleine halfronde vensters, die een zee van licht doorlaten.Ook het interieur van deze kerk is verrassend, al moeten we er meteen bijzeggen, dat we de kleur van de wanden niet zo bijster geslaagd vinden. De in drie schepen verdeelde ruimte is geheel geconcentreerd op het altaar, en wordt gescheiden in gangen van hoogopgaande ijle bogen van beton, het “opgaan naar het altaar des Heren” symboliserend.Het altaar, een jubileumgeschenk van Mgr. Dr. G. Lemmens, bestaat uit een massieve, elf ton zware offerblok, zwart van kleur en sterk afstekend in dit witgeschilderde middelpunt van de kerk.Aan de akoestiek is bijzondere aandacht besteed. Door een bekleding van houtwol-cementplaten werd een juiste geluidsabsorptie verkregen. Jammer genoeg is het interieur nog niet af. Er is nog geen oksaal, er zijn nog geen biechtstoelen en communiebanken en zijaltaren.

Nieuw verwarmingssysteem

Vermeldenswaard is verder het geheel nieuwe verwarmingssysteem dat in deze kerk voor de eerste maal werd toegepast, een vinding van het adviesbureau voor warmte- en elektrotechniek van ir. L.B. Huygen uit Maastricht, welk adviesbureau tevens het plan voor de verlichting ontwierp. Het is een elektrische verwarming, waarbij voor de eerste maal warmteaccumulatie wordt toegepast. Er is een vloerverwarming welke bestaat uit elektrische vloerplaten onder de banken. Om hinderlijke luchtstromen in het gebouw te voorkomen, werden hier en daar aan de pilaren elektrische stralingstoestellen aangebracht.Deze betonkerk, merkwaardig door de constructie, werd gebouwd door de NV Albam uit Geleen, die rond 373 ton beton en 72 ton staal hierbij heeft verwerkt. Er was rond 13428 m2 bekisting voor nodig. Met deze St.-Barbarakerk heeft architect ir. Van Hezik duidelijk bewezen dat zelfs uit beton een levend kerkgebouw kan worden opgetrokken.

Interieur Barbarakerk (Archief Bisdom Roermond) 

Uit: De Nieuwe Limburger, 20 december 1957

Laatst aangepast ( zaterdag, 31 oktober 2009 10:17 )
 
 
Banner