Hoofdmenu

Random image

229187418_5_Exus.jpg.jpg
Stadswandeling leerlingen Bernardinuscollege

In het kader van de jaarlijks terugkerende Franciscusdag organiseert het Bernardinuscollege in samenwerking met Schunck* een gevarieerd cultureel programma. Een van de onderdelen in dit programma is een stadswandeling langs Heerlens interessante en misschien ook wel verrassende plekjes. Deze wandeling heb ik inhoud gegeven. Helaas liet het slechte weer voor de eerste twee groepen een echte stadswandeling niet toe, maar gelukkig bood de Pancratiuskerk een mooi alternatief. Middeleeuws Heerlen was al een van de onderdelen in de wandeling en in de Pancratiuskerk zijn we daar dieper op ingegaan aan de hand van tekeningen van de ontwikkeling van het hart van Heerlen van de 11de eeuw tot heden. Daarnaast ontstond in de kerk een mooie samenhang tussen architectuur en beeldende kunst. Veel van de leerlingen kenden de kerk niet, maar dat maakte ze zeker niet minder geïnteresseerd. Na de inleiding over de bouwgeschiedenis van de kerk en het omliggende landsfort hebben we samen de bouwsporen geprobeerd te ontdekken en gekeken naar enkele specifieke beelden en hun kunsthistorische en religieuze betekenis.

 

 


Tijdens de rondleiding met de derde groep leerlingen klaarde het weer op en zijn we ook de stad in gelopen. Daar keken we naar de beweging die de gevel van apotheek Claessens laat zien, maakten we kennis met het werk van Jan Stuyt die zoveel voor de aanblik van Parkstad Limburg heeft betekend en vergeleken we drie belendende panden van de drie belangrijkste architecten uit het interbellum in Zuid-Limburg. Door die vergelijking hebben we kennis gemaakt met het functionalisme, traditionalisme en expressionisme. Er ontstond een leuke interactie met de groepen en docenten die zich ook bij de groepen hadden gevoegd. De wandeling bood een andere blik op Heerlen, een stad met een eeuwenoude historie van de Romeinen, de graven van Are, de hertogen van Brabant, de mijnbouw met een razendsnelle groei tot gevolg en de ontwikkeling tot een moderne stad.

 

 

  • 4 oktober 2012
  • Leerlingen bovenbouw van het Bernardinuscollege, Heerlen  

Website: www.bernardinuscollege.nl

 


 
Banner