Hoofdmenu

Random image

338266844_5_rQL2.jpg.jpg
Rondleidingen St.-Josephkerk Heerlerbaan

De openstelling van de Sint-Josephkerk van Heerlerbaan hangt samen met een initiatief van het dekenaat Heerlen om alle kerken van het dekenaat open te stellen. De Sint-Josephparochie wil van deze mogelijkheid gebruik maken om het monumentale kerkgebouw en de belangwekkende kunstwerken uit de bouwtijd van de kerk te tonen aan belangstellenden.

Dit initiatief resulteerde in een tweetal rondleidingen. Beide rondleidingen bestonden uit twee delen.
Ellie Peerboom-van der Meer illustreerde de stedenbouwkundige ligging van de kerk, de bouw en de ondergang van de neoromaanse kerk van architect Seelen en de bouwkundige achtergronden van de huidige kerk aan de hand van een presentatie met tekeningen en foto's.
Voor het tweede gedeelte van de rondleiding ging ik in op de beeldende kunst die in en aan de
kerk aanwezig is. Hierbij kwam werk aan de orde van Wim van Hoorn (gevelplastieken voorgevel),
Jos. Thissen en Zn (beelden), Charles Eijck (triptiek, kruisweg, icoon O.L.Vrouw van Altijddurende
Bijstand, schilderij Sint Jozef, deurkloppers), Sjef Drummen (Jozefkapel, doopvont, kruis op de orgelgalerij) en Leo en Joanna Brom (tabernakel).

De St.-Josephkerk wordt gezien als belangrijk voorbeeld van naoorlogse kerkbouw in Nederland. Op 15 oktober 2007 maakte minister Plasterk van Cultuur het voornemen bekend om honderd topmonumenten uit de wederopbouwperiode de status van beschermd rijksmonument te verlenen. Honderd objecten met bijzondere architectuur of nationale herinneringswaarde gebouwd tussen 1940 en 1958. Twee Heerlense kerken kregen deze monumentenstatus: de Moeder Annakerk van Peutz op het Bekkerveld en de Sint-Josephkerk op de Heerlerbaan van de Kerkraadse architect Fanchamps.

  • 28 mei 2011
  • Kerkbestuur St.-Josephparochie Heerlerbaan


 
Banner