Hoofdmenu

Random image

bleijerheide1.jpg.jpg
Sint Pancratius in het hart van Heerlen

Het boek is verschenen naar aanleiding van de dit jaar voltooide revitalisering van de kerk door Piet Mertens in samenwerking met Wil Ummels.

In de 192 pagina's tellende publicatie gaat de aandacht uit naar de bouwhistorie van de kerk en haar omgeving, de vele kunstwerken die vanaf de middeleeuwen tot op heden tot stand zijn gekomen en natuurlijk de onlangs afgeronde revitalisering van het gebouw en de restauratie van de kunstwerken. Het onderzoek leverde nieuwe inzichten op over diverse aspecten van de bouw- en kunsthistorie van de monumentale kerk.

 

Inhoudsopgave:


Kerk/Church

 • Kim Zwarts (fotografie/photography):  Rondgang/Tour
 • André Viersen en Grazyna Turolska:  Kerk en omgeving in vogelvlucht/The church and it's surroundings: an overview
 • André Viersen en Ellie Peerboom-van der Meer:  De kerk door de eeuwen heen/The church through the centuries
 • Piet Mertens:  Revitalisering/Revitalisation

Kunst/Art

 • Peter te Poel:  Oude kunst -geschonken, gered en 'nieuw' verworven/Religious art -Donated, rescued and 'newly' acquired
 • Sander van Daal: Historisme: het interieur van 1850 tot 1930/Historicism: the interior from 1850 to 1930
 • Ad van Pinxteren:  De gewelfschilderingen van Charles Eyck/The vault paintings by Charles Eyck
 • Mariëtte Paris-Vankan: De gebrandschilderde ramen van Eugène Laudy/Stained-glass windows by Eugene Laudy
 • Sander van Daal:  Vernieuwing: het interieur vanaf 1940/Renewal: the interior from 1940
 • René Hoppenbrouwers:  De restauratie van de schilderingen en kunstvoorwerpen/Restoration of the paintings and artworks

Sint Pancratius in het hart van Heerlen

Sint Pancratius in het hart van Heerlen werd uitgegeven door uitgeverij Vantilt te Nijmegen en is vanaf 29 november verkrijgbaar via diverse boekhandels in Heerlen en Landgraaf en bij de WV Zuid-Limburg voor €24,50.
Tevens is het boek te bestellen via de website van de uitgever.

 

Colofon

 • opdrachtgever: Stichting Renovatie Sint-Pancratiuskerk
 • samenstelling en redactie: Piet Mertens i.s.m. Ernst van Raaij en Henk Hoeks, ondersteund door Renate Moelands en Sander van Daal
 • vertaling: Frances Kemp met medewerking van Woutera Willemsen
 • fotografie: Atelier Kim Zwarts, Paul van Galen, SRAL en Aerophoto Corné Netten
 • plattegronden en reconstructietekeningen: Grazyna Turolska en Gerrit Vroon naar aanwijzingen van Joostje Peerboom en André Viersen
 • vormgeving Piet Gerards Ontwerpers te Amsterdam  
 • met medewerking van: Kerkbestuur Sint Pancratiusparochie Heerlen en Stichting Vrienden van Sint Pancratius
 • november 2010

 
Banner