Hoofdmenu

Random image

363067093_5_F0PM.jpg.jpg
De kerk van Mariaveld; een architectuur- en kunsthistorische beschouwing

Artikel in de Heemklank, het driemaandelijkse tijdschrift voor de studie van natuur- en heemkunde in en om Susteren.

Over de geschiedenis van het rectoraat Mariaveld was bij het zestigjarig bestaan een kroniek verschenen met de titel Mariaveld 1918-1978. Hierin worden enkele aspecten van de het kerkgebouw en haar inventaris beknopt genoemd. Met dit artikel heb ik het kerkgebouw geplaatst binnen het oeuvre van architect Caspar J.H. Franssen (1860-1932). Van de inventaris worden de meest in het oog springende elementen in het interieur behandeld: de ramen in de apsis van glasatelier Oidtmann, de kruisweg van de schildersdynastie Windhausen en de heiligenbeelden in het middenschip van beeldhouwer Victor Sprenkels (1878-1959).

  • Oktober 2009
  • Heemklank, jaargang XXXII no.3, 2009
  • Uitgave van de Vereniging van Natuurvrienden Susteren


 
Banner