Hoofdmenu

Random image

P1010109.JPG.jpg
Tentoonstelling bij symposium Kerkbouw na 1945

 

Symposium 

Met het doel een overzicht te verkrijgen van en nieuw onderzoek te initiëren naar de kerkenbouw na 1945 in Belgisch en Nederlands Limburg en in het Duitse Rijnland, is er in het Regionaal Historisch Centrum in Maastricht een grensoverschrijdend, tweetalig symposium georganiseerd met de titel Internationaal congres over de kerkenbouw vanaf 1945 in het gebied van Maas en Rijn.

Deskundigen uit verschillende disciplines gaven referaten over uiteenlopende onderwerpen zoals kerkgeschiedenis, liturgiegeschiedenis, kerkelijke planologie, kerkarchitectuur en kerkelijke kunst.

Vanaf de Tweede wereldoorlog zijn er in de beide Limburgen en in het Rijnland veel kerkgebouwen gerealiseerd om aan de behoefte van de snel toenemende bevolking te voldoen of om de verwoeste gebouwen te vervangen. De vele bouwprojecten maakten het ook mogelijk om de kerkbouw met de tijd mee te laten gaan en af te stemmen op de nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Het Tweede Vaticaans Concilie bracht een nieuwe liturgie met zich mee en dat had tot gevolg dat traditionele kerkgebouwen niet meer zo geschikt waren.

Toenemende ontkerkelijking vormt een bedreiging voor de kerkgebouwen. Dat geldt zeker voor de jongere gebouwen die nog geen monumentale status kunnen bezitten. Het symposium was ook bij uitstek geschikt om eens te bezinnen op deze problematiek.

 

Excursie 

Het congres besloeg twee dagen en bestond uit referaten en een excursie langs de moderne kerken in Bunde (St. Agnes), Maastricht (St. Anna) en Smeermaas (St. Jozef).

Smeermaas

 

Tentoonstellingen

Bij de ingang van het auditorium waren een tweetal tentoonstellingen te zien. Allereerst de Duitse tentoonstelling Schätze. Kirchen des 20. Jahrhunderts van het DG Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst uit München i.s.m. EKD-Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart van de Philipps-Universität Marburg en het Deutschen Litugischen Institut te Trier.

Daarnaast was er ook een tentoonstelling over de St.-Barbarakerk in Geleen-Lindenheuvel. Hiervoor was ik verantwoordelijk. Deze kerk was voor het behoudende Limburg revolutionair van vormgeving en materiaalgebruik. Met materiaal van de voormalige St.-Barbaraparochie heb ik een beeld gegeven van deze kerk die in de negentiger jaren vrij geruisloos uit Geleen is verdwenen. Blikvanger was de maquette van een deel van de wijk Lindenheuvel met die kerk die de stedenbouwkundige ligging van de kerk en het samenspel van kerk en hoogspanningsmasten mooi illustreerde. Fotomateriaal, tekeningen en onder meer een kopie van de oorkonde en de loden koker die bij de eerste steenlegging werd ingemetseld gaven een goed beeld van deze bijzondere kerk die maar een kort leven beschoren was.

 Maquette Barbarakerk

  • 28-29 september 2007 
  • organisatie: RHC Limburg, LGOG, Cuypersgenootschap, Kadoc-KU Leuven
  • archieven: Stadsarchief Sittard-Geleen, Archief Bisdom Roermond

 


 
Banner