Hoofdmenu

Random image

44941224_5_-N8ukopie.jpg.jpg
Bestuurslid Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg

De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg is nauw verbonden aan het bisdom Roermond en is als overkoepelende organisatie sinds 1954 actief betrokken bij de zorg voor kruisen en kapellen in Limburg. Een van de belangrijkste doelstellingen is het adviseren en stimuleren van plaatselijke groeperingen en particulieren. Denk bijvoorbeeld aan raadgeving op het gebied van restauratie en onderhoud, zoekacties naar beelden of decoratiematerialen en het geven van advies bij onder meer het oprichten van een kruis of kapel.

Door het organiseren van regionale contactdagen worden de in totaal meer dan tweehonderd vrijwilligers, die actief zijn in de plaatselijke groeperingen, in de gelegenheid gesteld ideeen uit te wisselen.
De Stichting Kruisen en Kapellen heeft niet alleen een uitgebreid netwerk binnen de provincie, maar onderhoudt ook de contacten met collega's in Duitsland en Belgie. De bestuursleden komen uit alle delen van de provincie. Zij vertegenwoordigen zoveel mogelijk het gebied rond hun woonplaats.

Bij de SKKL raakte ik betrokken doordat ik ben gevraagd op de contactdag een presentatie te verzorgen over kruiswegen in het algemeen en over de kruisweg van Jean Thoolen in de Grote Sint Jan in Hoensbroek in het bijzonder.

 

 

  • Sinds 2009
  • Bestuurslid en cultuurhistorisch adviseur
  • Contactpersoon voor het rayon Valkenburg, Beek, Nuth en Schinnen
  • Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg

Website: www.kruisenenkapellenlimburg.nl

 


 
Banner