Hoofdmenu

Random image

383318366_5_8P1K.jpg.jpg
Advies reconstructie hoofdaltaar

Op verzoek van het kerkbestuur en deken R. Maessen van Thorn ben ik naar Hunsel gekomen om te onderzoeken of het mogelijk en zinvol was om met onderdelen die in verschillende ruimten stonden opgesteld, het hoofdaltaar in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Bij beschouwing van de onderdelen bleek dat de bovenbouw van het altaar was afgezaagd maar dat alle onderdelen bewaard waren gebleven. De calvariegroep in met een nieuw kruis in de dagkapel.

 

Het altaar is vervaardigd aan het einde van de jaren twintig in de kunstwerkplaatsen Cuypers en Co in Roermond. De neoclassicistische kerk uit 1839, gebouwd tegen een romaanse mergelstenen toren neoclassicistische kerk, werd in 1925-1926 verbouwd door J. Cuypers. Hij voegde kinderkapellen en zijbeuken toe en de toren werd met een geleding verhoogd. De toren werd in 1944 opgeblazen en herbouwd in 1951 door J. Franssen.

 

In het Cuypersarchief bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam zijn verschillende tekeningen aangetroffen van zowel de bouwkundige als de decoratieve elementen van de verbouwing. Zo zijn er tekeningen van een aanpassing van de preekstoel om deze in overeenstemming te brengen met het vernieuwde kerkgebouw, van de orgeltribune en voor staande luchters die het altaar flankeren. Ook een presentatietekening van het altaar en de schildering op het koorgewelf bleef bewaard. De tekening toont altaar en gewelfschildering precies zoals zij zijn uitgevoerd. Het fotoarchief van de kunstwerkplaatsen dat zich bevindt in het gemeentearchief van Roermond, bevat enkele foto's van soortgelijke altaren maar uit nader onderzoek bleek dat deze niet of slechts fragmentarisch bewaard zijn gebleven. Reden te meer om het altaar in de Sint-Jacobuskerk te completeren.

 

Met de reconstructie van het hoofdaltaar is het oorspronkelijke beeld hersteld. Er is weer een verbinding ontstaan met de gewelfschildering en de balans in het interieur ten opzichte van de zijaltaren is evenwichtiger. Bovendien zijn de onderdelen behoed voor verder verval en het risico dat zij uit het zicht verdwijnen.

 

In april 2014 kwamen Arnold Truyen en Jos van Och van Stichting Restauratieatelier Limburg (SRAL) naar Hunsel om de werkzaamheden in ogenschouw te nemen. In oktober 2014 konden de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wat nog rest is de stoffering van het priesterkoor met passende gordijnen en een baldakijn voor de exposititietroon. Daaraan wordt momenteel hard gewerkt, met het voornemen dat met Pasen het altaar weer geheel in volle glorie een sieraad is voor de charmante kerk in Hunsel.

 

  • Oktober 2013 - heden
  • Kerkbestuur Sint-Jacobus de Meerdereparochie, Hunsel

 

 


 
Banner