Hoofdmenu

Random image

Venray St.-Petrus Bandenkerk beeld Petrus.jpg.jpg
Onderzoek kunstschatten parochie Wijk bij Duurstede

Bij een eerder gemaakte inventarisatie van de kunstschatten en liturgische gebruiksvoorwerpen van de parochie St. Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede, waren een aantal objecten niet meegenomen omdat deze zich op dat moment wellicht elders bevonden of omdat deze niet van zeer grote (artistieke) waarde werden geacht. Om echter een compleet overzicht te verkrijgen en ten einde de objecten tentoon te stellen is er opnieuw een inventarisatie gemaakt. Onderzoek van de objecten zelf en hieraan gerelateerd archiefonderzoek brachten onjuistheden uit de eerdere inventarisatie naar voren. Op deze wijze werd meer duidelijkheid verkregen over de herkomst van verschillende objecten. Dit alles is tevens verwerkt in het boekje R.-k. kerk St. Johannes de Doper Wijk bij Duurstede (zie hiervoor publicaties)

  • 2000
  • Parochie St. Johannes de Doper Wijk bij Duurstede
  • kunsthistorisch onderzoek 


 
Banner