Hoofdmenu

Random image

119378382_5_TdII.jpg.jpg
Bouw- en kunsthistorisch onderzoek St.-Martinuskerk Spekholzerheide

Omstreeks het midden van de negentiende eeuw kregen de inwoners van Spekholzerheide het 
na veel inspanningen voor elkaar een eigen parochie te stichten en een kerkgebouw te realiseren. Tot dan toe waren zij voor zielzorg aangewezen op de St.-Lambertusparochie in Kerkrade of de kerk in Horbach (Dld).

De eerste kerk was een waterstaatskerk in neoclassicistische stijl. Toen deze kerk rond 1900 te
klein werd voor  het door de opbloeiende mijnbouw snel groeiende dorp Spekholzerheide, werden plannen gemaakt om het bestaande kerkgebouw uit te breiden. Onder leiding van architect
Ramakers werd er in 1908 op de plaats van het oude priesterkoor een nieuwe koorpartij met torens en een dwarsschip met galerijen opgetrokken. Het schip en de toren ondergingen een neoromaanse metamorfose. De zijbeuken werden in de jaren dertig toegevoegd.

Dat is in een notendop de bouwgeschiedenis van de St.-Martinuskerk te Spekholzerheide (Kerkrade-West).
Al geruime tijd doe ik in samenwerking Ellie Peerboom-van der Meer een bouw- en kunsthistorisch onderzoek in deze kerk. Behalve bouwsporen en de kunstwerken die zich in de kerk bevinden, is het parochiearchief een zeer belangrijke bron. Dit archief hebben we ten behoeve van het onderzoek tevens geïnventariseerd.

Het is de bedoeling dat het onderzoek resulteert in een presentatie, in welke vorm dan ook (lezing, expositie, publicatie). Met onze bevindingen hebben we inmiddels al een enthousiaste groep geïnteresseerden rondgeleid door het fraaie kerkgebouw.

  •  2007-2008
  • Parochie St. Martinus Spekholzerheide


 
Banner